ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (PP1)

A „Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében“ (engl. Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for a Trans-boundary Biosphere Reserve) című projekt keretében a tervezett Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum Magyarországi részén, a Belső-Béda holtágon végeztünk munkákat.
A projektterületen a célunk az volt, hogy a védett, de horgászvízként hasznosított holtág elhanyagolt állapotán javítsunk. Úgy hogy az egyszerre szolgálja a természetvédelem és a öko-turizmus, azon belül is a horgászturizmus érdekeit.
A projekt során a holtágon évtizedek alatt épült régi, elhanyagolt, romos horgászstégeket és a hozzájuk kapcsolódó hulladékot eltávolítottuk, hogy a terület a visszanyerhesse természetes szépségét. A holtág külső oldalán a horgászturizmus fejlesztése érdekében tájbaillő, biztonságos, részben éjszakai, vagy családi horgászatra is alkalmas új stégek kerültek kialakításra. Így a holtág belső ívén lévő természetvédelmi szempontból értékesebb erdőállományok úgy mentesültek a horgászat okozta zavarástól, hogy a holtágon elérhető horgászélmény minősége is javult.
A holtág középső Belső-Béda II. néven ismert szakaszán régóta problémát okozott, a nagy nyári melegek idején fellépő oxigén hiány és azt ebből következő halpusztulás. Ennek megoldása mind természetvédelmi, mind turisztikai szempontból fontos volt. A vízben lévő vastag lágyiszap tápanyag tartalmának csökkentésére baktériumos kultúrával 6 alkalmommal kezelték a vizet, azzal a céllal, hogy lassítsuk a növényzet térnyerését és így csökkentsük az oxigénhiányos állapot kialakulásának esélyét. A bioremediáció sikerességére utal az a tény, hogy a szokásosnál jóval alacsonyabb vízállás és hosszabban tartó nyári forróság ellenére a kezelt víztesten nem tapasztaltunk halpusztulást.
A projekt keretében új eszközökkel javítottunk a terület őrzésén így az orvhorgászat jelentősen visszaszorult.
A horvátországi helyszínekkel párhuzamosan a magyar projektteületen is felmértük a madárvilágot, ennek eredményeként 84 faj jelenlétét regisztráltuk melyek közül 54 költ a holtágon, vagy annak közvetlen közelében melyből 2 fokozottan védett, a holtágat látogató további fajok között pedig újabb 5 fokozottan védett faj található.

A Duna-Dráva Nemzeti Park 1996 tavaszán a Duna és a Dráva mentén jött létre, mintegy 50.000 hektár kiterjedésű területen. Természeti képének formálásában a víz játszotta a főszerepet. A két folyó, azok víztömege határozta meg a sokféle élőhely kialakulását, melyeken színes élővilágot találunk. A nemzeti park szinte teljes területe az egykori ártéren található.

Az Igazgatóság működési területe nem csupán a nemzeti park, hanem a Dél-Dunántúl: Baranya megye, Tolna megye Somogy megye nagy része Bács-Kiskun megye Fejér megye néhány területe. Közel 70 munkatárs dolgozik ezten a terülten igen összetett célokért. Az Igazgatóság feladata a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a NATURA 2000 területek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek természetvédelmi kezelése, élőhelyek megőrzése és rehabilitációja, természeti értékek monitoringja. Működési területén természetvédelmi oktatási, nevelési, ismeretterjesztési és szemléletformálási tevékenységet, valamint az őshonos háziállat fajták génmegőrzése és a hagyományos tájhasználat megőrzése érdekében gazdálkodási tevékenységet is folytat.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska