ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Közintézmény számára a védett természeti értékek , a Vukovar-Srijem megye (PP6)

A Vukovár-Szerémség megye Természetvédelmi Értékeinek Irányításáért Felelős Közintézmény a „Három folyó=egy cél“ elnevezésű projekt keretében számos érdekes projekttevékenységet hajtott végre sikeresen.
A Vukovár-Szerémség megyében található természetvédelmi területek helyreállítása és támogatása a Közintézmény egyik alapvető feladata. Ezeket a tevékenységeket sikerült továbbfejleszteni a „Három folyó=egy cél“ projekt keretében a Vukováron található Gorjanovic sétány rendbetételével. A helyszín a geológiai védett természeti terület kategóriájába esik, amely nagyon elhanyagolt állapotban és megközelíthetetlen volt, de a geológiai tanösvény rendbetételével sikerült a helyszín megközelíthetőségét biztosítani, a tanösvény mentén pedig információs és szemléltető táblákat elhelyezni. Ezeken olyan szigorúan védett állatfajokról
találhatóak adatok, amelyekről a Közintézmény alkalmazottai gyűjtöttek információkat különböző projektek megfigyelései során, de például más védett területekről, vagy a Natura 2000 Ökológiai Hálózatról is Vukovár-Szerémség megyében.

A szigorúan védett növény – és állatfajok, valamint más védett területek és a Natura 2000 Ökológiai Hálózatának megfigyeléséhez szükséges kapacitás bővülést Vukovár-Szerémség megyében a Közintézménynek sikerült a projekttevékenységeknek köszönhetően megvalósítani. Ez abból állt, hogy a megfigyelésekhez sikerült kiváló minőségű megfigyelő és informatikai eszközöket, valamint madárhatározókat beszerezni.

A Vukovár-Szerémség megyében található Natura 2000 Ökológiai Hálózat területén felállítandó madármegfigyelő szintén az egyik projekttevékenységünk, melynek segítségével könnyebben megfigyelhetőek leszek a szigorúan védett fajok populációi. Emellett növekedhet a Közintézmény alkalmazottainak a száma is. Erre igény mutatkozik a megfigyelések és különböző iskolai projektek megvalósítása esetén, illetve a képzések területén Vukovár-Szerémség megyében.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska