ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Közintézmény számára a védett természeti területek és az ökológiai hálózat Virovitica- podravina megye (LB)

Verőce-Drávamente megye Természetvédelmi és Ökológiai Hálózatának Irányításáért Felelős Közintézmény 2002. március 12-én alakult. Ma a Közintézménynek 3 alkalmazottja van, és Verőce-Drávamente megyében 16 védett terület irányításáért felel, amelyek különböző védettségi kategóriába sorolhatók – regionális parkok, védett tájegységek, védett épített parkok, egy vagy több fából álló védett fasorok, valamint a Natura 2000 Ökológiai Hálózat. A Verőce-Drávamente megyei Közintézménynek, mint Vezető Partnernek, a következő projekttevékenységei vannak: projektirányítás, tanulmány elkészítése a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Re-zervátum horvátországi oldalán élő madárfajokról, a Noskovacka Dubrava településen található Információs és Képzési Központ pincehelyiségének felújítása, noskovacka Dubrava településen egy fasor és a környezetében található védett épített parknak a teljes helyreállítása, a védett parkban új kiegészítők elhelyezése és kialakítása (sétány, padok, szemeteskukák, szolár lámpatestek) és lugas kialakítása a díszkertben, két madármegfigyelő megépítése és információs táblák elhelyezése, biokutatói állomás részleges felszerelése a Központ pincehelyiségében (mikroszkópok, laboratóriumi edények, távcsövek, digitális kamerával felszerelt teleszkóp, laptopok, projektorok, vásznak, növény, hal és madármeghatározók), promóciós anyagok elkészítése, amelyek segítségével nyomon követhetőek a projekttevékenységek (szórólapok, térkép a projektről, könyvjelzők), sajtótájékoztatók és a projekt záró konferenciájának
megszervezése.

A projekttevékenységek végrehajtásával befejeződik a Verőce- Drávamente megyei Közintézmény Információs és Képzési Központjának felújítása Noskovacka Dubrava településen, amely ezáltal a Közintézmény központjává alakul. Ezen keresztül népszerűsíti és mutatja be a megyében található természetvédelmi területeket, és a Natura 2000 Ökológiai Hálózatot. A projektnek köszönhetően megkezdődik a biokutatói állomás felszerelése az épület pincéjében,ami majd kiegészíti a Közintézmény oktatási tevékenységeit, növeli a helyi lakosság, a felhasználók és a Központba látogatók környezettudatosságát, és rávilágít a biológiai sokszínűség védelmének fontosságára, különösen a Mura-Dráva-Duna Bioszféra.

Rezervátuméra. A Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum horvátországi oldalán élő madárfajokról készült tanulmány, illetve a magyar oldalon készült tanulmány dokumentumainak összesítése az első közös dokumentum, amely az adott területen tevékenykedő intézmények irányítása alatt jött létre. A területek ellenőrzését és megfigyelését biztosító madármegfigyelők, amelyek felállításában és a helyszín kiválasztásában segítettek a madarakról készült tanulmány eredményei, közvetlenül hozzájárulnak a terület hatékonyabb irányításához, de a fenntartható turizmus fejlődéséhez is Verőce-Drávamente megye védett területein.

Azok a tevékenységek, amelyeket a Közintézmény végrehajtott az Információs és Oktatási Központ melletti díszparkban, a park teljes helyreállításával és kiegészítő eszközök kihelyezésével, a legnagyobb előrelépést jelentik a díszpark megóvása és népszerűsítése terén megnyitása óta, azaz 1969-től napjainkig.
A projekt hozzájárult azon intézmények közötti szorosabb kapcsolatok kiépítésében is, amelyek a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum határon átnyúló térségében tevékenykednek magyar és horvát oldalon.

Ugyanakkor támogatásáról biztosítja azoknak az osztrák, szlovén és szerb természetvédelmi intézményeknek a törekvéseit is, miszerint erősíteni kell tevékenységeiket a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum bővítése érdekében, hogy létre jöhessen Európa legnagyobb természetvédelmi területe.

 

 

Linkek

http://virovitica-nature.com/2015/10/30/u-koprivnici-odrzan-info-dan-ipa-prekogranicnog-projekta-hu-hr-2007-2013-tri-rijeke-jedan-cilj/

http://virovitica-nature.com/2015/07/25/foto-radovi-na-rekonstrukciji-zgrade-informativno-edukativnog-centra-u-noskvackoj-dubravi-napreduju-prema-planu/

http://virovitica-nature.com/2015/04/29/u-noskovackoj-dubravi-odrzana-prezentacija-projekta-ipa-prekogranicnog-programa-tri-rijeke-jedan-cilj-2/

http://virovitica-nature.com/2015/02/05/potpisan-ugovor-o-sufinanciranju-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-ipa-prekogranicnog-programa-madarska-hrvatska-2007-2013-2/

http://virovitica-nature.com/2014/10/01/u-madarskom-mjestu-kolked-odrzana-pocetna-konferncija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj/

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska