ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Közintézmény számára a védett természeti értékek , a Eszék-Baranya megye (PP2)

Podpanj a jelenlegi Környezetvédelmi törvény, valamint Natura 2000, a Mura-Dráva Regionális Park, és az UNESCO Duna-Dráva- Duna Bioszféra Rezervátum okiratai alapján a védett madárrezervátumok kategóriájába tartozik. A területe 84 Ha. 1997.óta a védett madárrezervátumok közé sorolják. A Horvát Kormány rendelete alapján 2011.február 10-én megalakul a Mura-Dráva Regionális Park, és ennek részeként az újonnan létrejött természetvédelmi területhez tartozik Podpanj is. A terület nagyon fontos a madarak élettere, fészkelése, költözése, vándorlási szokásaik és áttelelésük miatt. Podpanj területén 106 madárfajt sikerült regisztrálni, amelyek közül 20 a veszélyeztetett európai fajták közé, míg 3 a világ veszélyeztetett fajtái közé sorolható. A rezervátumon belül négy új, horvátországi madárfajt sikerült beazonosítani (Emerizia rustica, Calidaris alba, Achrocephalus agricola és a Sterna paradizea), valamint egy új denevér fajtát (Pipistrellus pygmeus). Podpanj a megye szempontjából turisztikailag fontos területnek tekinthető. Ahhoz, hogy sikerüljön felszámolni a rezervátumra ható negatív, külső behatásokat, az Eszék-Baranya megye Védett Természeti Értékeinek Kezeléséért Felelős Közintézmény részt vesz a Podpanj Madárrezervátum rehabilitációjában. A “Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében“ című projekt (rövidítése: 3 Rivers=1 Aim) az IPA Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg, melynek összértéke 930.662,78€. Ebből a Podpanjhoz köthető projekttevékenységek összértéke 104.368,68€, amelyek az Eszék-Baranya megyei Közintézményhez kapcsolódnak.
Tekintettel arra, hogy aránylag kisebb összegről van szó, ebben a projektben a Podpanjhoz kapcsolódó terület rehabilitációját és helyreállítását lehet elvégezni, valamint a rezervátum megnyitását a következők szerint: az illegális szemétlerakók felszámolása, a tűzmegelőzést biztosító utak rendbetétele, a meglévő utak rendbetétele, a meglévő rendszerek és átereszek rendbetétele, kerítés és sorompó elhelyezése illetéktelenek behajtásának korlátozása, valamint a rezervátum szennyezésének megelőzése érdekében, egy vagy többéves növényzet eltávolítása, ami a rezervátum szakszerűtlen tisztításának következménye.
Szintén a madármegfigyelés céljából a rezervátum területén elhelyezésre kerül két darab madármegfigyelő, míg a lakosság, a turisták és természetkedvelők tájékoztatása céljából információstáblák kerülnek elhelyezésre a projekt és a rezervátum értékeit bemutató rövid leírásokkal együtt.
A projekt pozítivan hatott a rezervátum közelében lakókra. Elsősorban ezek a pozitív reakciók az illegális szemétlerakók felszámolására irányultak, valamint a környezet egészének rendbetételére.
Szintén egyes lakók jelezték, hogy a projekt lezárása után hajlandóak önkéntes járőrözést végezni, hogy ezzel is megelőzzék a rezervátumon belüli illegális tevékenységeket ( illegális szemétlerakás, tűzesetek megelőzése, stb.)
Az egyik legnagyobb kihívás a projekt megvalósítása során az volt, hogy a madárrezervátumot az elmúlt években teljesen és szisztematikusan elhanyagolták. Az átemelő szivattyúk megszűntetésével a rezervátum vízszintje jelentősen csökkent, mert az a vízmennyiség, amelyet a csapadékvíz pótolt, nem biztosította azt a mennyiséget, ami szükséges az itteni madárvilág természetes folyamatainak a fenntartásához. A felsoroltak különösen a rezervátum keleti részére vonatkoznak, ahol a füves vegetáció jelentős kiszáradása, illetve szezonális tüzesetek kialakulása is megfigyelhető. Ami a nyugati területet illeti, az elmúlt évek megfigyelése alapján megállapítottuk, hogy állandó vízháztartás alakult ezen a területen, amely nem függ a szomszédos területek vízháztartásától ( Ős ésÚj Dráva, illetve a halastó). Maga a rezervátum a Donji Miholjáci halastónál magasabban fekvő területen helyezkedik el, ezért az optimális vízháztartás fenntartásához az átemelő szivattyúk segítségével nagy mennyiségű vízet kellett átemelni, ami jelentős anyagi terhet jelent. A szomszédos halastavak esetében pedig, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a rezervátumhoz, tulajdonosváltás következett be, ami jelentősen befolyásolta a halgazdálkodást.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska