ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Muraköz Természet - közintézmény számára a természet védelmére (PP3)

A Muraközi természet – Természetvédelmi Közintézmény a projekt keretében számos tevékenységet hajott végre, amelyeknek köszönhetően ismét megjelent a Sveti Martin na Muri Járáshoz tartozó Zabnik település melletti legelőn az egykoron őshonos muraközi ménes. A 8 Ha területű legelőn olyan tevékenységeket végeztek, amelyek hozzásegítik a hagyományos legelő környékének teljes megújulását.
Ezzel sikerül eltűntetni a tájidegen fajtákat, valamint megújítani a térség növény - és állatvilágának biológiai sokszínűségét. A projektnek köszönhetően a legelőre visszatért 8 hidegvérű muraközi ló, amelyeknek egy új pihenőhely, egy ivóvizet biztosító itató, valamint egy kerítés épült, ezzel biztosítva
a lovak számára a természetes mozgást.

Azon kívül, hogy ez a „Három folyó = egy cél“ projekt egyik legértékesebb hozadéka, a lovak visszatelepítése egyfajta értékes modellként is szolgálhat, és hosszútávon meghatározhatja a többi szabadban található legelő sorsát a Muraközben. Reméljük, hogy a közeljövőben a Muraközbe látogató tanulmányutak csoportjai konkrét példán keresztül fogják megtapasztalni, hogyan lehet a hagyományos fajták megőrzése segítségével fenntartani az értékes természeti örökséget a Mura-
Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumban.

Mint a többi projektpartner, a Muraközi természet Természe- tvédelmi Közintézmény is két madárles felállítását tűzte ki célul – egyet a Mura folyó mellett található Zabnik holtágnál (Sveti Martin na Muri), míg a másikat a Mura folyó mellett Kotoriba község közelében.

A madármegfigyelők felállításával a Muraközben ténylegesen megindulhat a madármegfigyelő turizmus, ami jelentősen befolyásolja majd az értékes természeti környezethez köthető élményeket a helyi lakosság, valamint a Mura-Dráva Regionális Park látogatói körében. Azért, hogy a természet, és a madarak megfigyelése minél jobb minőségben történjen, az intézménynek sikerült távcsöveket, valamint a horvátországi és európai madarak felismeréséhez Collins képes madárhatározóját beszerezni.

A projekt megvalósítása során a legnagyobb kihívás a majdan megújuló legelő megfelelő kiválasztása volt. Pontosabban, az állami tulajdonú legelő helyett azt a legelőt választottuk, amely a Sveti Martin na Muri Járás tulajdonában van. Ezzel a lépéssel a kiválasztott 8 hektáros területet könnyebben bekapcsolhattuk a projektbe.

A projekt során sikerült olyan, már régen elfeledett képességeket elsajátítani, illetve feleleveníteni, amelyek a hagyományos, természetes élőhelyek megújulását szolgálják, különösen azokat, amelyek a legnagyobb természeti értékkel bíró helyszínek, és a közeli települések között helyezkednek el, illetve a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum átmeneti területén.
A muraközi részben megvalósult projekttevékenységek eredményei a nagyközönség számára állandóan elérhetőek lesznek, ezért a cca. 131.115 Euró összértékű beruházás teljes egészében indokoltnak tekinthető.

Three Rivers one Aim brochure.pdf

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska