ipa
logo
eu

Tájrehabilitáció és a biodiverzitás megőrzése egy határon átnyúló
bioszféra rezervátumért való együttműködés keretében,
acronim: Három folyó = Egy cél

Közintézmény számára a védett területek kezelésére Koprivnica-križevci megye (PP4)

Kapronca-Krizsevác megye Természetvédelmi Értékeinek Irányításáért Felelős Közintézmény, mint a 4.számú projektpartner több tevékenységet is megvalósított. Többek között egy olyan megoldási javaslat kidolgozása is a feladata volt, amely a madármegfigyelők elhyelezésére és kialakítására vonatkozott, és amelynek megoldásait kisebb-nagyobb módosításokkal a többi horvát projektpartner is felhasználta. A Kapronca-Krizsevác megye Mura- Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum területére eső részén kettő darab madármegfigyelő épült, valamint információs és oktatási táblák kerültek kihelyezésre, amelyek a projektterület madarait és értékeit mutatják be. A projekt megvalósítása, és a munkálatok során a Közintézmény alkalmazottai rendszeresen ellenőrizték a projektterületet. A projekt népszerűsítése érdekében Kapronca- Krizsevác megyében Információs napot rendezett, amely minden projektpartner, mint a projektterületet képviselő kulcsfontosságú szereplő számára, nyitott volt. Sikerült berendezni egy oktatási tantermet a szükséges bútorzattal, beszerzésre került egy GIS szoftvert tartalmazó számítógép, laptop és projektor, továbbá távcsövek, digitális fényképezőgépek, multifunkciós berendezések, madár és növényhatározók kerültek beszerzésre. Ezeknek az eszközöknek a beszerzésével az volt a cél, hogy könnyebb és jobb minőségű prezentációkat tarthassanak, adatbázist hozzanak létre, valamint képzéseket tartsanak a projektterületen, illetve a természetvédelem területén dolgozók és a civil szféra képviselői részére.
A projekt keretében az említett tanteremben iskolásoknak, valamint a kapronca megyei projektterületen dolgozók részére már két előadást is tartottunk. A projekt és a hozzátartozó tevékenységek hatékonyabb népszerűsítése érdekében újságcikkek jelentek meg, illetve rollupok, tollak, térképek és pólók készültek, valamint egy promóciós brosúra, amely a Kapronca-Krizsevác megyében élő madárfajokról ad tájékoztatást.
A projekt megvalósítása során a Közintézmény, összhangban a felmerülő igényekkel, együttműködött az összes projektpartnerrel, valamint együtt tekintették meg a projekttevékenységekhez kapcsolódó területeket.
A képek forrása: Kapronca-Krizsevác megye Természetvédelmi Értékeinek Irányításáért Felelős Közintézmény archívuma.

A Muraközi természet – Természetvédelmi Közintézmény a projekt keretében számos tevékenységet hajott végre, amelyeknek köszönhetően ismét megjelent a Sveti Martin na Muri
Járáshoz tartozó Zabnik település melletti legelőn az egykoron őshonos muraközi ménes. A 8 Ha területű legelőn olyan tevékenységeket végeztek, amelyek hozzásegítik a hagyományos legelő környékének teljes megújulását. Ezzel sikerül eltűntetni a tájidegen fajtákat, valamint megújítani a térség növény - és állatvilágának biológiai sokszínűségét. A projektnek köszönhetően a legelőre visszatért 8 hidegvérű muraközi ló, amelyeknek egy új pihenőhely, egy ivóvizet biztosító itató, valamint egy kerítés épült, ezzel biztosítva a lovak számára a természetes mozgást. Azon kívül, hogy ez a „Három folyó = egy cél“ projekt egyik legértékesebb hozadéka, a lovak visszatelepítése egyfajta értékes modellként is szolgálhat, és hosszútávon meghatározhatja a többi szabadban található legelő sorsát a Muraközben. Reméljük, hogy a közeljövőben a Muraközbe látogató tanulmányutak csoportjai konkrét példán keresztül fogják megtapasztalni, hogyan lehet a hagyományos fajták megőrzése segítségével fenntartani az értékes természeti örökséget a Mura- Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumban.
Mint a többi projektpartner, a Muraközi természet Természe- tvédelmi Közintézmény is két madárles felállítását tűzte ki célul – egyet a Mura folyó mellett található Zabnik holtágnál (Sveti Martin na Muri), míg a másikat a Mura folyó mellett Kotoriba község közelében.
A madármegfigyelők felállításával a Muraközben ténylegesen megindulhat a madármegfigyelő turizmus, ami jelentősen befolyásolja majd az értékes természeti környezethez köthető élményeket a helyi lakosság, valamint a Mura-Dráva Regionális Park látogatói körében. Azért, hogy a természet, és a madarak megfigyelése minél jobb minőségben történjen, az intézménynek sikerült távcsöveket, valamint a horvátországi és európai madarak felismeréséhez Collins képes madárhatározóját beszerezni.
A projekt megvalósítása során a legnagyobb kihívás a majdan megújuló legelő megfelelő kiválasztása volt. Pontosabban, az állami tulajdonú legelő helyett azt a legelőt választottuk, amely a Sveti Martin na Muri Járás tulajdonában van. Ezzel a lépéssel a kiválasztott 8 hektáros területet könnyebben bekapcsolhattuk a projektbe. A projekt során sikerült olyan, már régen elfeledett képességeket elsajátítani, illetve feleleveníteni, amelyek a hagyományos, természetes élőhelyek megújulását szolgálják, különösen azokat, amelyek a legnagyobb természeti értékkel bíró helyszínek, és a közeli települések között helyezkednek el, illetve a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum átmeneti területén.
A muraközi részben megvalósult projekttevékenységek eredményei a nagyközönség számára állandóan elérhetőek lesznek, ezért a cca. 131.115 Euró összértékű beruházás teljes egészében indokoltnak tekinthető.

Közintézmény számára Management védett természeti területek a Koprivnica- Križevci Megyei ben alakult végén a 1996.
Fő tevékenységünk kezelése a védett területek és az ökológiai hálózat, a Horvát Köztársaság (Natura 2000) területén található a Koprivnica - Križevci Megyei tevékenységeken keresztül védelmet, karbantartását és elősegíti ezeken a területeken.
A területen a Koprivnica - Križevci Megye és joghatósága alá a közcélú intézmény tizenöt védett területek: öt speciális tartalékok, az egyik regionális parkban, a négy természeti emlékek, két jelentős vidék, egy parkerdő és két park építészeti emlékek, valamint a tizenöt területeken belül Ökológiai Hálózat a Horvát Köztársaság (Natura 2000): két terület megőrzése szempontjából fontos a madarak és tizenhárom fontos területeket a vadon élő fajok és élőhelyeik. Ezeket a területeket különböző részein található a megyében. Egyes részei a védett területek határosak más megyékben vagy a Magyar Köztársaság. Az egyik ilyen terület a Mura-Dráva Duna Határokon átnyúló bioszféra rezervátum. Annak érdekében, hogy emellett erősítik a megyei és határon átnyúló együttműködés a vezetők ezt a védett területet, valamint annak érdekében, hogy támogassák, fejlesztése, megőrzése és helyreállítása értékes természeti örökségének UNESCO Mura-Dráva Duna Határokon átnyúló bioszféra rezervátum egy közös projekt Három Rivers = egyik célja lett kialakítva, amelyekben az állami Intézet Management védett természeti területek a Koprivnica Kőrös Megyei részt projekt partnerként.
A projekt keretén belül ő végzett tevékenység, amely kapcsolatban állt a készítmény a tervrajz monitoring tornyok (megfigyelőhelyek) a madarak, hogy már használt, kisebb módosításokkal minden horvát projektpartnerek.
A terület a Mura-Dráva Duna Határokon átnyúló bioszféra rezervátum a Koprivnica- Križevci Megyei ő építette, és létrehozott két felügyeleti torony (megfigyelőhelyek) a madarak és Információs-oktatási panelek a madarakkal és értékeit a projekt területén.
Teljes időtartama alatt a projekt és a műveket tett annak végrehajtása során is rendszeresen turnézott, és ellátogatott a projekt területén.
Annak érdekében, hogy támogassák a projektet ő szervezte meg az INFO / nyílt nap a Koprivnica- Križevci Megyei ami egy nyilvános rendezvényen az összes projektpartner és a fő érdekeltek a projekt területén a Koprivnica Kőrös megyében.
Az oktatási tantermi volt felszerelve a szükséges bútorok. Számítógépes térinformatikai szoftverek, laptop, projektor, távcső, könyvek azonosításához madarak és növények kerültek beszerzésre javítása érdekében és jobb adatbázis létrehozása, bemutatása és oktatási célok, és a legfontosabb érintettekkel a természetvédelem és a projektről. Ebben a teremben két workshopot tartottak, az egyik az iskolák és más kulcsfontosságú érdekeltek projekt területén a Koprivnica- Križevci Megye.
A jobb támogatása projekt, projekt tevékenységek és tevékenységeket folytatott nyilvános intézmény, a cikkek lap jelent, két összegző bannerek, tollak, mappák, egy promóciós kiadvány a madarakkal a projekt területén a Koprivnica- Križevci Megye készültek, ő is tett egy reklám pólók minden projektpartner számára.
A projekt végrehajtása során az aktuális igényeknek megfelelően ő együttműködött minden partner és közösen látogatott területeken a projekt tevékenységek.
Az a projekt megvalósításához Közintézmény volt jobban megismerjék a projekt területén, a jobb együttműködés minden projekt partnerek kulcsfontosságú érintettek és a felhasználók a területen gyűjtött adatokat is, amelyek javítani fogják az irányítási és lehetővé egyidejű használata és védelme ezt az értékes természeti terület.

 

 

Linkek

http://kckzz.hr/wp-content/uploads/2015/10/THREE-RIVERS_2015.pdf

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzana-konferencija-povodom-14-dana-drave/

http://kckzz.hr/en/dvodnevna-radionica-u-sklopu-projekta-three-rivers-one-aim/

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzana-prezentacija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-koji-se-provodi-u-okviru-ipa-prekogranicnog-programa

http://kckzz.hr/en/hrvatski-u-koprivnicko-krizevackoj-zupaniji-odrzano-zupanijsko-strucno-vijece-nastavnika-biologije/

http://kckzz.hr/en/odrzan-strucni-skup-za-ucitelje-i-nastavnike-geografije-osnovnih-i-srednjih-skola-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzan-strucni-skup-za-nastavnike-biologije-i-kemije-osnovnih-skola-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/230-u-koprivniko-krievakoj-upaniji-odrano-upanijsko-struno-vijee-nastavnika-biologije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/218-odrana-prezentacija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-koji-se-provodi-u-okviru-ipa-prekograninog-programa

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/209-odran-struni-skup-za-uitelje-i-nastavnike-geografije-osnovnih-i-srednjih-kola-koprivniko-krievake-upanije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/207-odrana-konferencija-povodom-14-dana-drave

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/206-odran-struni-skup-za-nastavnike-biologije-i-kemije-osnovnih-kola-koprivniko-krievake-upanije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/202-zapoela-provedba-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-three-rivers-one-aim

 

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska