ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Nacionalni park Dunav Drava (PP1)

U sklopu projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (engl. Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Cooperation for a Trans-boundary Biosphere Reserve) mi smo kao projektni partner na mađarskom dijelu Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, u rukavcu Belso-Beda obavljali sve aktivnosti. Cilj nam je bio zapušteno područje rukavca, koje se koristi u svrhu ribolova, u potpunosti revitalizirati i to na način da služi interesu zaštite okoliša i ekoturizma, a isto tako i ribolovnog turizma.
Tijekom provedbe projekta uklonili smo stare, oronule, zapuštene ribičke platforme i očistili okoliš kako bi rukavcu bila vraćena izvorna prirodna ljepota. Na vanjskoj obali rukavca u svrhu razvoja ribolovnog turizma postavili smo nove, sigurne ribičke platforme koje su u potpunosti u skladu s prirodom, te se mogu koristiti i tijekom noćnog ili obiteljskog ribolova. Na taj način na unutarnjoj, šumovitoj strani rukavca, koja je iz aspekta zaštite okoliša vrjednija, nije poremećen okoliš, a paralelno s tim uvjeti za ribolov postali su kvalitetniji.
Na središnjem dijelu rukavca Belso-Beda II suočili smo se s velikim problemom jer je zbog velikih vrućina tijekom ljetnih mjeseci nestalo kisika i došlo je do uginuća riba. Rješenje tog problema bilo je važno i iz aspekta zaštite okoliša, a i zbog razvoja turizma. Kako bi bila smanjena velika koncentracija nutrijenata u debelom sloju mulja, provedena je terapija bakterijske kulture, i to ukupno šest puta u cilju usporavanja razmnožavanja vodenih biljaka odnosno smanjenja kisika u vodi. Na uspješnost bioremedijacije ukazuje i činjenica da unatoč prosječno nižem vodostaju i dužim toplijim razdobljima u rukavcu nije došlo do uginuća riba.
U sklopu projekta nabavom novih sredstava i pomagala poboljšali smo sigurnosne uvjete, tako da je drastično opao broj krivolovaca. Paralelno s hrvatskim lokacijama istraživali smo i ornitofaunu na mađarskom projektnom području, a na temelju dobivenih rezultata registrirane su 84 vrste od kojih 54 vrste gnijezde u rukavcu ili u njegovoj neposrednoj blizini. Od tih vrsta dvije su ugrožene, te još pet vrsta koje posjećuju rukavac spadaju u istu kategoriju ugroženosti.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska