ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (PP5)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije (JU Varaždinske županije) je jedan od partnera na projektu “Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere”, akronim: Tri rijeke = Jedan cilj („Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve”, akronim: Three Rivers = One Aim), u sklopu kojeg participira sa iznosom od 22.438,00 EUR-a.

U okviru navedenog iznosa JU Varaždinske županije je financirala izradu i postavljanje 2 promatračnice za ptice na području biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav u Varaždinskoj županiji
(na lokalitetu Zeleni prudi u Općini Sračinec, te na području Općine Mali Bukovec), zajedno s pratećim info-pločama na kojima su prezentirane vrste ptica koje se mogu vidjeti u tom dijelu biosfernog rezervata. U cilju razvoja turizma promatranja ptica na predmetnom području, JU Varaždinske županije je također nabavila i dio opreme potrebne za promatranje ptica (ključevi za prepoznavanje ptica, dalekozori, teleskopi), te tiskala zanimljivu publikaciju o pticama uz Dravu u Varaždinskoj županiji - svojevrsni priručnik za sve postojeće i buduće promatrače ptica. Postavljene promatračnice i navedena oprema koristiti će se i u svakodnevnom radu JU, za nadzor područja biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav, praćenje dinamike rijeke Drave, monitoring vrsta i staništa, kao i promatranje ptica. JU Varaždinske županije je nabavila i dio promotivnog materijala koji je u sklopu projekta planiran za sve partnere.

Obzirom da je projekt Tri rijeke=Jedan cilj prvi projekt financiran sredstvima Europske unije na kojem je JU Varaždinske županije aktivno sudjelovala kao partner, stečeno je neprocjenjivo iskustvo koje će se koristiti u daljnjem radu i djelovanju JU. Iskustvo se odnosi na stjecanje znanja vezanog uz odgovarajuće planiranje aktivnosti i troškova na projektu, kao i na prihvatljivu implementaciju odnosno provedbu planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Također, obzirom da su se aktivnosti na projektu većim dijelom odnosile na izgradnju infrastrukture potrebne za monitoring staništa i promatranje ptica, stečena su nova i proširena postojeća znanja vezana uz monitoring ptica i zastupljenost pojedinih vrsta ptica na području Varaždinske županije, te stvoreni temelji za razvoj turizma promatranja ptica. Šira javnost je dodatno informirana o jedinstvenim prirodnim vrijednostima područja uz rijeku Dravu, stvoren je određeni partnerski odnos s jedinicama lokalne samouprave (općinama Sračinec i Mali Bukovec), što će nesumnjivo doprinijeti podizanju razine svijesti o potrebi zaštite postojeće biološke i krajobrazne raznolikosti odnosno senzibilizaciji lokalnog stanovništva za problematiku zaštite prirode i okoliša.

Vjerujemo da će rezultati projekta (postavljene promatračnice, nabavljena oprema za promatranje ptica, te tiskana publikacija o pticama) u budućnosti doprinijeti učinkovitijoj zaštiti ugroženih staništa na području uz rijeku Dravu u Varaždinskoj županiji, kao i razvoju prihvatljivih oblika turizma na području biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav.

Unatoč skromnom budžetu s kojim je participirala u sklopu projekta Tri rijeke=Jedan cilj, JU Varaždinske županije susrela se s brojnim izazovima tijekom planiranja i implementacije predmetnog projekta. Izazovi su se odnosili kako na planiranje odgovarajućih aktivnosti i prihvatljivih troškova na projektu, tako i na zadovoljavajuću provedbu u okviru postavljenih okvira. Naime, projekt Tri rijeke=Jedan cilj kandidiran je 2012. godine, a njegova je implementacija započela dvije godine kasnije, te su se zbog vremenskog odmaka promijenile brojne okolnosti vezane uz njegovu implementaciju.

Ujedno je rok za provedbu projekta skraćen s 24 mjeseci na 15 mjeseci, što je dodatno otežalo provedbu planiranih aktivnosti u okviru definiranih troškova.

Izazovi su se također odnosili i na pronalaženje odgovarajućih lokacija i pozicija za postavljanje promatračnica, dobivanje potrebnih suglasnosti i dozvola od nadležnih tijela, te nabavu usluga izrade i postavljanja u okviru ranije zacrtanih (skromnih) financijskih gabarita.virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska