ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije (LB)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije osnovana je 12. ožujka 2002. godine. Danas Javna ustanova danas ima 3 djelatnika, a upravlja sa 16 zaštićenih područja na teritoriju Virovitičko-podravske županije, koji su u pod različitim oblicima zaštite – regionalni park, zaštićeni krajobrazi, spomenici parkovne arhitekture, skupine ili pojedinačna stabla, te ekološkom mrežom Natura 2000.

Javna ustanova Virovitičko-podravske županije, kao Glavni korisnik projekta, ima sljedeće projektne aktivnosti: upravljanje projektom, izrada Studije o pticama hrvatskog dijela Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, rekonstrukcija podrumskog dijela zgrade Informativno edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, revitalizacija zaštićenog spomenika parkovne arhitekture – Skupina stabala u Noskovačkoj Dubravi, instalacija parkovne infrastrukture (staze, klupe, koševi za otpatke, solarne lampe) i sjenice u perivoju, izgradnja 2 promatračnice s info-tablama, djelomično opremanje bio-istraživačke stanice u podrumskom dijelu IEC-a (mikroskopi, laboratorijsko posuđe, dalekozori, durbin, teleskop s digitalnom kamerom, laptopi, projektor, platno, ključevi za determinaciju ptica, riba i flore), izrada materijala za promociju i vidljivost projekta (leci, karta projekta, bookmarkeri), organizacija konferencije za medije i završne konferencije projekta.

Realizacijom projektnih aktivnosti, Javna ustanova Virovitičko-podravske županije završava građevinsku obnovu Informativno edukativnog centra u Noskovačkoj Dubravi, koji postaje središnje mjesto za rad Javne ustanove, ali i za promociju i prezentaciju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 na području Virovitičko-podravske županije. Projektom počinje i opremanje bio istraživačke stanice u podrumskom dijelu objekta, što će upotpuniti i edukativni dio aktivnosti Javne ustanove, te povećati svijest lokalnog stanovništva, korisnika i posjetitelja Informativno edukativnog centra o vrijednosti i važnosti očuvanja izuzetne biološke raznolikosti, posebno Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.

Izrada Studije o pticama hrvatskog dijela RB Mura-Drava-Dunav, te njezino objedinjavanje sa Studijom o pticama mađarskog dijela RB Mura-Drava-Dunav, predstavlja prvi zajednički dokument ustanova koje upravljaju ovim područjem, a dvije promatračnice za nadzor područja odnosno provedbu monitoringa te promatranje ptica, čije lokacije su određene Studijom o pticama, izravno će pridonijeti boljem upravljanju područjem, ali i razvoju održivog turizma u zaštićenim područjima Virovitičko-podravske županije.

Aktivnosti koje je Javna ustanova provela u perivoju oko Informativno edukativnog centra, njegova revitalizacija i postavljanje parkovne infrastrukture, predstavljaju najveći pomak u očuvanju i prezentaciji zaštićenog spomenika parkovne arhitekture od njegovog proglašenja 1969. godine do danas. Projekt je pridonio boljoj suradnji ustanova koje upravljaju područjem prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Mađarskoj i Hrvatskoj, ali je sigurno potaknuo i nastojanja ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima u Austriji, Sloveniji i Srbiji, da pojačaju svoje aktivnosti na proširenju postojećeg RB Mura-Drava- Dunav, na uspostavljanju najvećeg zaštićenog područja u Europi.

 

 

Linkovi

http://virovitica-nature.com/2015/10/30/u-koprivnici-odrzan-info-dan-ipa-prekogranicnog-projekta-hu-hr-2007-2013-tri-rijeke-jedan-cilj/

http://virovitica-nature.com/2015/07/25/foto-radovi-na-rekonstrukciji-zgrade-informativno-edukativnog-centra-u-noskvackoj-dubravi-napreduju-prema-planu/

http://virovitica-nature.com/2015/04/29/u-noskovackoj-dubravi-odrzana-prezentacija-projekta-ipa-prekogranicnog-programa-tri-rijeke-jedan-cilj-2/

http://virovitica-nature.com/2015/02/05/potpisan-ugovor-o-sufinanciranju-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-ipa-prekogranicnog-programa-madarska-hrvatska-2007-2013-2/

http://virovitica-nature.com/2014/10/01/u-madarskom-mjestu-kolked-odrzana-pocetna-konferncija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj/

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska