ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije (PP4)

THREE RIVERS 2015.

Već tradicionalno obilježavanje Dana rijeke Drave ove godine održano je 28. studenoga u Koprivnici u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice. Opširnije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 19. i 20. studenog organizirala je dvodnevnu radionicu za škole, ključne dionike i korisnike Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav s područja Koprivničko-križevačke županije. Opširnije

U Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi u utorak, 28. travnja 2015. godine, održana je prezentacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“. Opširnije

okviru svojih edukativnih aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije suradnjom s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije i kemije u osnovnim školama s područja cijele Koprivničko-križevačke županije i njihovim voditeljem profesorom Miroslavom Kanisekom u zgradi Koprivničko-križevačke županije organizira je i održala stručni skup. Opširnije

U ponedjeljak 10. veljače 2015. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s voditeljicom Županijskog stručnog vijeća nastavnika geografije osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije nastavnicom Dubravkom Vajdić organizirala je stručni skup na kojem su sudjelovali nastavnici geografije iz svih osnovnih i srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Skup je održan u zgradi sjedišta Javne ustanove u Koprivnici, a na njemu je bilo oko tridesetak učesnika. Opširnije

U četvrtak 27. studenog 2014. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s voditeljem Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije i kemije osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije prof. Miroslavom Kanisekom organizirala je stručni skup na kojem su sudjelovali nastavnici biologije i kemije svih iz osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Opširnije

U okviru svojih edukativnih aktivnosti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije suradnjom s Županijskim stručnim vijećem nastavnika biologije i kemije u osnovnim školama s područja cijele Koprivničko-križevačke županije i njihovim voditeljem profesorom Miroslavom Kanisekom u zgradi Koprivničko-križevačke županije organizira je i održala stručni skup. Opširnije

U Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi dana 28. travnja 2015. godine, održana je prezentacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere" (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013 u kojem je kao jedan od partnera sudjeluje i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije. Opširnije

U ponedjeljak 10. veljače 2015. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s voditeljicom Županijskog stručnog vijeća nastavnika geografije osnovnih i srednjih škola Koprivničko-križevačke županije nastavnicom Dubravkom Vajdić organizirala je stručni skup na kojem su sudjelovali nastavnici geografije iz svih osnovnih i srednjih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Skup je održan u zgradi sjedišta Javne ustanove na Florijanskom trgu u Koprivnici, a na njemu je bilo oko tridesetak učesnika. Opširnije

eć tradicionalno obilježavanje Dana rijeke Drave ove godine održano je 28. studenoga u Koprivnici u organizaciji Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice. Opširnije

U četvrtak 27. studenog 2014. godine Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije u suradnji s voditeljem Županijskog stručnog vijeća nastavnika biologije i kemije osnovnih škola Koprivničko-križevačke županije prof. Miroslavom Kanisekom organizirala je stručni skup na kojem su sudjelovali nastavnici biologije i kemije svih iz osnovnih škola u Koprivničko-križevačkoj županiji. Opširnije

S ciljem obnove krajobraza i zaštite biološke raznolikosti, a u okviru prekogranične suradnje Hrvatske i Mađarske na području prekograničnog Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav osmišljen je projekt pod nazivom Revitalizacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav (Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve), akronima Tri rijeke = Jedan cilj (Three Rivers = One Aim). Opširnije

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije osnovana je krajem 1996. godine. Upravlja zaštićenim područjima i područjima Ekološke mreže Republike Hrvatske (Natura 2000) na teritoriju Koprivničko-križevačke županije i to kroz djelatnost zaštite, održavanja i promicanja tih područja. Na području Koprivničko-križevačke županije i u nadležnosti Javne ustanove nalazi se petnaest zaštićenih područja i to: pet posebnih rezervata, jedan regionalni park, četiri spomenika prirode, dva značajna krajobraza, jedna park šuma i dva spomenika parkovne arhitekture kao i petnaest područja u okviru Ekološke mreže Republike Hrvatske i to dva područja značajna za očuvanje ptica i trinaest područja značajnih za očuvanje divljih vrsta i njihovih staništa. Sva ta područja nalaze se u različitim dijelovima županije. Dio zaštićenih područja nalazi se na samoj granici s drugim županijama ili pak na samoj granici s Republikom Mađarskom. Jedno od takvih područja je i Prekogranični rezervat biosfere Mura-Drava- Dunav. Kako bi se dodatno ojačala međužupanijska i prekogranična suradnja upravljača tim područjem, osmišljen je zajednički projekt s ciljem promicanja, razvoja, očuvanja i obnove vrijedne prirodne baštine područja UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. To je projekt pod nazivom Tri rijeke = Jedan cilj.
U okviru tog projekta, ustanova je provela aktivnosti koje se odnose na izradu Idejnog rješenja za promatračnice za ptice koje su (uz manje modifikacije) koristili svi hrvatski projektni partneri.

Na području Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav u Koprivničko-križevačkoj županiji, ustanova je postavila dvije promatračnice za ptice te informativno-edukativne table o pticama i vrijednostima projektnog područja. Tijekom cijelog trajanja projekta i radova, djelatnice ustanove redovito su obilazile projektno područje.

U cilju promocije projekta, ustanova je organizirala info-dan u Koprivničko-križevačkoj županiji koji je bio javni događaj za sve partnere u projektu, kao i za ključne dionike u projektnom području.

Nadalje, ustanova je opremila edukativnu učionicu potrebnim namještajem, nabavila računalo s GIS softverom, prijenosno računalo i LCD projektor, dalekozore, digitalni fotoaparat, multifunkcijski uređaj te knjige za determinaciju ptica i flore, sve u cilju lakše i bolje prezentacije, stvaranja baze podataka te edukacije javnosti i ključnih dionika o projektnom području i zaštiti prirode. U toj učionici u okviru projekta održane su dvije radionice za škole i druge ključne dionike projektnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Kako bi što bolje predstavila projekt i aktivnosti koje provodi, ustanova je objavila članke u novinama, izradila dva rollup stalak banera, kemijske olovke i mape, te izradila promotivnu brošuru o pticama projektnog područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, kao i promotivne majice za sve projektne partnere. Tijekom trajanja projekta, sukladno ukazanoj potrebi, surađivala je sa svim projektnim partnerima te su zajednički obiđena područja svih projektnih aktivnosti.

Provedbom projekta, Javna ustanova je bolje upoznala svoje projektno područje, unaprijedila suradnju sa svim projektnim partnerima te ključnim dionicima i korisnicima tog područja, prikupila inpute koji će unaprijediti upravljanje tim područjem te omogućiti istovremeno korištenje i zaštitu tog vrijednog prirodnog područja.

Županijski list broj 9 - Koprivničko-križevačka županija.pdf

Linkovi

http://kckzz.hr/wp-content/uploads/2015/10/THREE-RIVERS_2015.pdf

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzana-konferencija-povodom-14-dana-drave/

http://kckzz.hr/en/dvodnevna-radionica-u-sklopu-projekta-three-rivers-one-aim/

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzana-prezentacija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-koji-se-provodi-u-okviru-ipa-prekogranicnog-programa/

http://kckzz.hr/en/hrvatski-u-koprivnicko-krizevackoj-zupaniji-odrzano-zupanijsko-strucno-vijece-nastavnika-biologije/

http://kckzz.hr/en/odrzan-strucni-skup-za-ucitelje-i-nastavnike-geografije-osnovnih-i-srednjih-skola-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

http://kckzz.hr/en/hrvatski-odrzan-strucni-skup-za-nastavnike-biologije-i-kemije-osnovnih-skola-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/230-u-koprivniko-krievakoj-upaniji-odrano-upanijsko-struno-vijee-nastavnika-biologije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/218-odrana-prezentacija-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-koji-se-provodi-u-okviru-ipa-prekograninog-programa

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/209-odran-struni-skup-za-uitelje-i-nastavnike-geografije-osnovnih-i-srednjih-kola-koprivniko-krievake-upanije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/207-odrana-konferencija-povodom-14-dana-drave

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/206-odran-struni-skup-za-nastavnike-biologije-i-kemije-osnovnih-kola-koprivniko-krievake-upanije

http://zastita-prirode-kckzz.hr/aktivnosti/44-aktivnosti/202-zapoela-provedba-projekta-tri-rijeke-jedan-cilj-three-rivers-one-aim

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska