ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode (PP3)

U sklopu IPA HU-HR projekta pod akronimom Three Rivers=One Aim, Javna ustanova Međimurska priroda dovršava radove na lokalitetu pašnjaka u Žabniku u Općini Sveti Martin na Muri, te na lokalitetima koje su stručnjaci odredili kao idealne za postavljanje dviju promatračnica za ptice (birdwatching) što je ujedno i začetak organiziranog promatranja ptica u Međimurju. Na gmajni u Žabniku svoje će stanište naći 8 grla međimurskog konja, zavičajne pasmine ugrožene brojnosti, čime će se pašnjak nanovo privesti svojoj osnovnoj funkciji. Cijeli projekt provodi se na području Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav kojeg je UNESCO proglasio u srpnju 2012. godine.

Međimurska komponenta projekta je dugoročno izrazito značajna, jer u otvorenu prirodu vraća pasminu koja je odigrala značajnu ulogu u ekonomskom razvoju Međimurja, ali još više kao vrsta koja je u povoljnom stanju održavala floru i faunu pašnjaka uz rijeke Muru i Dravu.

Tri rijeke jedan cilj brošura.pdf

 

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska