ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije (PP6)

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije osnovana je Odlukom Županijske skupštine sukladno odredbi članka 76. stavak 1.i 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 70/05). Javna ustanova je počela s radom 01. ožujka 2008. godine na poslovima iz segmenta zaštićenih prirodnih vrijednosti Vukovarsko-srijemske županije. Zadaća Javne ustanove je obavljati djelatnosti zaštite, upravljanja, održavanja i promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti s ciljem zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguranja neometanih odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prirode. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije u sklopu Projekta „Tri rijeke =jedan cilj“ imala je niz zanimljivih aktivnosti koje su s uspjehom i provedene. Promicanje i uređenje zaštićenih područja prirode Vukovarsko-srijemske županije jedan je od osnovnih zadataka Javne ustanove, što je unaprijeđeno tijekom Projekta „Tri rijeke=jedan cilj“ uređenjem pješačke staze na lokalitetu „Gorjanovićev praporni profil u Vukovaru“. Zaštićen u kategoriji geološkog spomenika prirode, lokalitet je bio zapušten i nepristupačan te je uređenjem poučne geološke pješačke staze omogućen lakši pristup i postavljene su informacijsko-edukacijske ploče s podacima o samom lokalitetu. Duž staze su postavljene informacijsko-edukacijske ploče na kojima se mogu vidjeti podaci o strogo zaštićenim životinjskim vrstama s kojima djelatnici Javne ustanove imaju priliku raditi kroz različite projekte monitoringa, kao i zaštićene dijelove prirode i Natura 2000 ekološke mreže u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Povećanje kapaciteta Javne ustanove za potrebe monitoringa strogo zaštićenih biljnih i životinjski vrsta, kao i zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000 u Vukovarsko-srijemskoj županiji također je provedeno kroz aktivnosti Projekta „Tri rijeke=jedan cilj“ a sastoji se od nabave kvalitetne opreme za monitoring, informatičke opreme i vodiča za prepoznavanje ptica. Gradnja promatračnice za ptice na prostoru Natura 2000 ekološke mreže Vukovarsko-srijemske županije također je aktivnost projekta koja će uvelike olakšati monitoring populacije strogo zaštićenih životinjskih vrsta i povećati kapacitet djelatnika javne ustanove kako za potrebe monitoringa tako i za potrebe edukacije i rad kroz različite projekte s učeničkom populacijom Vukovarsko-srijemske županije.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska