ipa
logo
eu

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (PP2)

1. Javna ustanova:

Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije kao upravljač s 16 zaštićenih područja ( podijeljenih u 5 kategorija: regionalni park, značajni krajobraz, spomenik parkovne arhitekture i spomenik prirode) osnovana je 19. prosinca 2005.godine. U Javnoj ustanovi zaposlene su četiri osobe i to na radnim mjestima, ravnatelj, stručni savjetnik, stručni voditelj i tajnik, te preko programa HZZ Stručno usavršavanje zaposlena je jedna osoba.

Osim zaštićenih područja s kojima Javna ustanova upravlja, na području Osječko-baranjske županije na području županije pod zaštitom je park prirode i posebni zoološki rezervat, a s kojim upravlja Park prirode Kopački rit. Ukupna zaštićena područja čine oko 20,45% površine Županije. Jedno od značajnih zaštićenih područja s kojim Javna ustanova upravlja je Ornitološki rezervat Podpanj.


2. Ornitološki rezervat Podpanj:

Područje Podpanja, površine 84 ha 98 ari i 70 m2, zaštićeno je od 1997. godine u kategoriji posebni ornitološki rezervat. Zbog svoje iznimne vrijednosti područje je uvršteno u sastav Regionalnog parka Mura-Drava, UNESCO Rezervata Biosfere Mura-Drava-Dunav i NATURE 2000. Na području "Podpanj" evidentirano je 106 vrsta ptica od kojih dvadesetak vrsta spada u europske ugrožene vrste dok 3 vrste spadaju u svjetski ugrožene vrste. Unutar rezervata zabilježene su 4 nove vrste ptica za Hrvatsku (Emberiza rustica, Acrocephalus agricola, Sterna paradisaea, Calidris alba, te nova vrsta šišmiša ( Pipistrellus pygmaeus).

 

3. Vanjski utjecaji:

Ornitološki rezervat sustavno je ugrožavan unazad više godina. Prestankom rada prepumpnih stanica rezervat je dodatno ugrožen zbog značajnog smanjenja razine vode, jer količina vode koja se dobivala oborinskim putem nije osiguravala dovoljnu količinu vode za režim koji zahtijevaju prirodni procesi ornitofaune. Uslijed navedenog došlo je i do sušenja travnate vegetacije, kao i pojave sezonskih požara.

Sam rezervat je na višem nagibu terena od ribnjaka Donji Miholjac i za optimalno održavanja vodnog režima voda se morala preko prepumpnih stanica dovoditi u rezervat. U susjednim ribnjacima koji se direktno naslanjaju na rezervat došlo je do promjene u upravljačkoj strukturi ( ribnjak je preuzeo koncesionar MSAN) , što je dovelo do značajnih promjena u gospodarenju ribnjacima.


4. Projekt rehabilitacije ornitološkog rezervata Podpanj:

Kako bi se vratio stari sjaj, te uklonili negativni vanjski utjecaji u rezervatu, Javna ustanova agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, provodi projekt Rehabilitacije posebnog (ornitološkog) rezervata Podpanj.

Projekt se provodi u sklopu realizacije projekta „Rehabilitacija krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje unutar prekograničnog područja Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav“, kratica projekta: 3 Rivers = 1 Aim, sufinanciranog iz programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Projekt na kojem sudjeluje 7 partnera, od čega s hrvatske strane 6 županijskih Javnih ustanova:

− JU Virovitičko-podravske županije ( Lider projekta),
− JU Koprivničko-križevačke županije
− JU Međimurske županije,
− JU Osječko-baranjske županije,
− JU Varaždinske županije,
− JU Vukovarsko- srijemske županije

i jedan partner s mađarske strane:

− Nacionalni park Dunav-Drava

provodit će se na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, sa specifičnim aktivnostima svakog od partnera.
Ukupni iznos projekta Javne ustanove agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 104.368,68 €, od čega 85% odnosi se na projektne aktivnosti, a 15% odnosi se na udio Javne ustanove u projektu (udio plaće djelatnika tokom 15 mjeseci trajanja projekta). Iz Javne ustanove na projektu sudjeluju, ravnatelj: Gordan Matković, dipl.ing. i stručna voditeljica: Ivana Buzuk,dipl.ing.

Trajanje projekta: 15 mjeseci. Početak projekta: 01.rujan 2014., a kraj projekta: 30.studeni 2015.

S obzirom da se radi o relativno malim sredstvima za Podpanj, ovim projektom se izvodi rehabilitacija i sanacija područja, te otvaranje rezervata u smislu:

- čišćenja divljih deponija,
- uređenja protupožarnih putova,
- uređenje postojećih puteva,
- rehabilitacija postojećih ustava i propusta,
- postavljanja ograde i rampi za neovlašteni ulazak i sprečavanje onečišćenja u rezervatu,
- uklanjanje jednogodišnjeg i višegodišnjeg raslinja kao posljedica neredovitog održavanja rezervata.

Isto tako u svrhu monitoringa ptica u rezervatu postavile su se 2 osmatračnice za ptice. A u ulozi informiranja građana, turista i ostalih ljubitelja prirode, te obavijesne table o projektu i vrijednosti rezervata.

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska