ipa
logo
eu
  • slika
  • slika2
  • slika 1
  • slika3
  • Slika7
  • slika4
  • slika5
  • Slika6
  • Slika8

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Završna konferencija projekta "Tri rijeke=jedan cilj"

U ponedjeljak, 30. studenog, u Informativno-edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održana je završna konferencija IPA prekograničnog projekta „Tri rijeke – jedan cilj“. Radi se o projektu koji je okupio sedam projektnih partnera, a čiji glavni korisnik je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Projekt se provodio od 1. rujna 2014. Opširnije