ipa
logo
eu
  • slika
  • slika2
  • slika 1
  • slika3
  • Slika7
  • slika4
  • slika5
  • Slika6
  • Slika8

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Press konferencija

U utorak, 28. travnja 2015.g. , u Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održana je prezentacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013.
Na početku konferencije prisutne je u ime organizatora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, pozdravila ravnateljica Tatjana Arnold Sabo, te je dala riječ Andrasu Talosu.
IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 i 2014-2020 predstavio je Andras Talos iz Zajedničkog tehničkog tajništvo u Budimpešti, a potom su predstavljene projektne aktivnosti hrvatskih, kao i mađarskih projektnih partnera te logo projekta koji je predstavila Mihaela Mesarić i web stranica projekta “Tri rijeke = Jedan cilj”, koju je predstavila Ivana Buzuk.

http://www.obz-zastita-prirode.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=377:prezentacija-projekta-ipa-prekograninog-programa-tri-rijeke-jedan-cilj