ipa
logo
eu
 • slika
 • slika2
 • slika 1
 • slika3
 • Slika7
 • slika4
 • slika5
 • Slika6
 • Slika8

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Opis projekta

Projekt „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve „ (Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere -akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) prekograničnog programa IPA CBC HU-HR 2007-2013.

Projekt na kojem sudjeluje 7 partnera, od čega s hrvatske strane 6 županijskih Javnih ustanova:

 • JU Virovitičko-podravske županije (Lider projekta),
 • JU Koprivničko-križevačke županije
 • JU Međimurske županije,
 • JU Osječko-baranjske županije,
 • JU Varaždinske županije,
 • JU Vukovarsko-srijemske županije

i jedan partner s mađarske strane:

 • Nacionalni park Dunav-Drava

provodit će se na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, sa specifičnim aktivnostima svakog od partnera.

Trajanje projekta: 15 mjeseci
Početak projekta: 01.rujan 2014.
Kraj projekta: 30.studeni 2015.