ipa
logo
eu
 • slika
 • slika2
 • slika 1
 • slika3
 • Slika7
 • slika4
 • slika5
 • Slika6
 • Slika8

virovitickampiju obz

medjimurskakrizevackavarazdinskavukovarsko srijemska

Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve,
acronim: Three Rivers = One Aim

Završna konferencija projekta "Tri rijeke=jedan cilj"

U ponedjeljak, 30. studenog, u Informativno-edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održana je završna konferencija IPA prekograničnog projekta „Tri rijeke – jedan cilj“. Radi se o projektu koji je okupio sedam projektnih partnera, a čiji glavni korisnik je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije. Projekt se provodio od 1. rujna 2014. Opširnije

Info otvoreni dani projekta u Koprivnici

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije 29.10.2015. organizirala je Info/otvoreni dan projekta „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve" („Three Rivers = One Aim") koji kao partner provodi u sklopu prekograničnog programa IPA CBC HUHR 2007-2013.

Na tom događanju bili su prisutni predstavnici hrvatskih projektnih partnera odnosno javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Virovitičko-podravske, Osječko-baranjske, Međimurske, Koprivničko-križevačke, Varaždinske i Vukovarsko-srijemske županije, te mađarski partner iz Nacionalnog parka Dunav-Drava, predstavnik Zajedničkog tehničkog tajništva Programa iz Budimpešte András Tálos, te najvažniji dionici projektnog područja u našoj županiji.

Nakon pozdravnih riječi i riječi dobrodošlice Marijana Štimca predstavnika Koprivničko-križevačke županije i Željke Kolar ispred organizatora, András Tálos je predstavio INTERREG V-A HU-HR Program 2014-2020. U ime glavnog korisnika Tatjana Arnold Sabo iz javne ustanove Virovitičko-podravske županije prezentirala je planirane i provedene projektne aktivnosti svih projektnih partnera. Studiju o pticama Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav koja je izrađena u sklopu projekta za hrvatski dio predstavio je Tibor Mikuška izHrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode, dok je mađarski partner prezentirao studiju o pticama za mađarski dio projektnog područja.

Press konferencija

U utorak, 28. travnja 2015.g. , u Informativno edukativnom centru u Noskovačkoj Dubravi održana je prezentacija projekta „Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere“ (akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) IPA prekograničnog programa CBC HU-HR 2007-2013.
Na početku konferencije prisutne je u ime organizatora, Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, pozdravila ravnateljica Tatjana Arnold Sabo, te je dala riječ Andrasu Talosu.
IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska 2007-2013 i 2014-2020 predstavio je Andras Talos iz Zajedničkog tehničkog tajništvo u Budimpešti, a potom su predstavljene projektne aktivnosti hrvatskih, kao i mađarskih projektnih partnera te logo projekta koji je predstavila Mihaela Mesarić i web stranica projekta “Tri rijeke = Jedan cilj”, koju je predstavila Ivana Buzuk.

http://www.obz-zastita-prirode.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=377:prezentacija-projekta-ipa-prekograninog-programa-tri-rijeke-jedan-cilj

Opis projekta

Projekt „Landscape Rehabilitation and Protection of Biodiversity within the Framework of the Co-operation for a Trans-boundary Biosphere Reserve „ (Obnova krajobraza i zaštita biološke raznolikosti u okviru suradnje na području prekograničnog Rezervata biosfere -akronim projekta: Tri rijeke = Jedan cilj) prekograničnog programa IPA CBC HU-HR 2007-2013.

Projekt na kojem sudjeluje 7 partnera, od čega s hrvatske strane 6 županijskih Javnih ustanova:

 • JU Virovitičko-podravske županije (Lider projekta),
 • JU Koprivničko-križevačke županije
 • JU Međimurske županije,
 • JU Osječko-baranjske županije,
 • JU Varaždinske županije,
 • JU Vukovarsko-srijemske županije

i jedan partner s mađarske strane:

 • Nacionalni park Dunav-Drava

provodit će se na području Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, sa specifičnim aktivnostima svakog od partnera.

Trajanje projekta: 15 mjeseci
Početak projekta: 01.rujan 2014.
Kraj projekta: 30.studeni 2015.